Chiết xuất hành tây

55.000

10g – 55.000 VND
20g – 100.000 VND
50g – 240.000 VND
100g – 450.000 VND
500g – 2.000.000 VND
1 kg – liên hệ

_________

Mua 10g tương ứng với số lượng trong ô đặt hàng là 1.
Mua 100g tương ứng với số lượng trong ô đặt hàng là 10.

Danh mục: