Tinh dầu vỏ cam

50.000

10ml – 50.000 VND
20ml – 80.000 VND
50ml – 150.000 VND
100ml – 260.000 VND
500ml – 1.000.000 VND
1 lít – liên hệ

_________

Mua 10ml tương ứng với số lượng trong ô đặt hàng là 1.
Mua 100ml tương ứng với số lượng trong ô đặt hàng là 10.